Заява Андрія Садового про бюджет розвитку Львова виявилася брехнею (оновлено)

В ефірі Шустер Live 10 червня 2016 року мер Львова Андрій Садовий, заявив: «Бюджет розвитку міста Львова на одного мешканця ж в 2,5 рази більший ніж бюджет розвитку Києва, в 2 рази більший ніж бюджет розвитку Харкова, Запоріжжя інших міст нашої держави…»

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ

Бюджет розвитку Львова, у розрахунку на одного мешканця, більший за показник Києвав не у 2.5 рази, а в 1,6. У столиці його величина складає 1 448 грн, а у Львові 2 276 грн (у розрахунку на одного мешканця).

Проте він значно більший ніж Харкова – в 23 рази, Запоріжжя – в 53 рази, Дніпра – в 23 рази.

Показники співвідношень бюджетів розвитку міст були відкориговані після надання департаментом фінансової політики Львова уточнюючої інформації про оновлений бюджет розвитку міста.

СУТЬ ПРОБЛЕМИ:

Бюджет міста (як і держави) складається з кошторису доходів і видатків на певний період часу, зазвичай на один рік. Принципи формування місцевих бюджетів (області, міста, громади) регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Він був прийнятий Верховною Радою України у 1997 році.

Законодавство щодо місцевих бюджетів було постійним об’єктом корегування в залежності від ставлення центральної влади держави до місцевого самоврядування. Перші зміни були внесені ще 06.10.1998 року, а останні – 04.02.2016 року. Загалом за 18 років закон корегувався 116 разів.

 Одною з складових бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування будь-якого рівня є бюджет розвитку.

Під бюджетом розвитку розуміють певний обсяг коштів, який передбачається на інноваційну, інвестиційну діяльність, пов’язану з капітальними вкладеннями як у виробничу, так і невиробничу сфери, витрати по розвиток територій, соціальну інфраструктуру, навколишнє середовище. В залежності від потреб і місцевих особливостей, кожне місто визначає пріоритетні напрямки капіталовкладень з бюджету розвитку.

 АРГУМЕНТИ І ДОКАЗИ:

FactCheck проаналізував розміри бюджетів розвитку та їх величину  у розрахунку на одну особу у видатках міст, про які заявив мер Львова Андрій Садовий.

Для більш широкої картини до уваги були взяті показники бюджетів Дніпра та Одеси, як міст-мільйонників.

Садовой-укр

 

Як свідчить аналіз, бюджет розвитку Львова, у розрахунку на одного мешканця, складає 2 276 грн, а у Києві – 1 448 грн, що всього у 1,6 рази перевищує столичний показник.

Високий показник видатків на розвиток свідчить, що бюджетна політика в цих містах орієнтується на довгострокові плани розвитку.

В той же час, бюджет розвитку Львова, у розрахунку на одного мешканця,  значно більший ніж Харкова – в 23 рази, Запоріжжя – в 53 рази, Дніпра – в 23 рази.

 

Автор: Олександр Гороховський

Эксперт: Дмитро Єфремов

ВАЖЛИВО: Якщо політик або читач не згоден з нашим вердиктом, після надання підтверджуючої інформації, редакційна колегія залишає за собою право змінити вердикт, обов’язково зазначивши дану зміну в статті!